Návštevnosť

Dobré noviny boli do prevádzky uvedené 28. mája 2012. Svojou návštevnosťou sa už v prvý deň fungovania zaradili medzi relevantné spravodajské portály.

Návštevnosť portálu každý mesiac rastie. V apríli 2013 Dobré noviny navštívilo 188-tisíc reálnych čitateľov.

Priemerná návštevnosť portálu:

Počet reálnych užívateľov za mesiac: 180 000
Počet reálnych užívateľov za týždeň: 68 000
Počet reálnych užívateľov za deň: 10 000

Zdroj: Google Analytics

Na požiadanie vám poskytneme najaktuálnejšie údaje o návštevnosti.

Porovnanie návštevnosti s najväčšími spravodajskými portálmi

Porovnanie mesačnej návštevnosti s najväčšími spravodajskými portálmi.